fbpx

Focus Träning Täby AB har ett familjärt och hemtrevligt gym som är fullt utrustat med träningsredskap och gymmaskiner. Utanför gymmet har vi en hinderbana. Vi öppnade i Arninge i oktober 2017.

Kunskap och hälsa står i centrum i vår box. 

Vi vill ge alla en möjlighet till en bättre hälsa och en starkare kropp.

Ett friskt och sunt liv ger en bättre vardag och ett längre liv!

Vision, mission och värderingar

Vår vision är att bygga ett friskare och starkare samhälle.

Vår mission är att leverera friskvård och träning av hög kvalité och vara en mötesplats för människor och företag.

Centralt för våra värderingar är hållbarhet, kvalité och utveckling.

Vi tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Vi verkar för allas lika värde, delaktighet, gemenskap, respekt och trygghet.

Vi lyfter träningsglädje, engagemang, samhällsansvar och en helhetssyn på träning och hälsa.

Vi bygger långsiktiga relationer, skapar kontinuitet i träningen och verkar för ett hållbart samhälle där vi tar hand om oss själva och varandra.

Vi är med i Stockholms FaR-ledarnätverk och tar emot fysisk aktivitet på recept. Vi är med i Antidopingsamarbetet 100% Ren Hårdträning. Vi är aktiva i Arninge Företagarförening och Företagarna.

Fysisk aktivitet på recept

Focus Träning Täby AB är en certifierad FaR-aktivitetsarrangör. På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk Aktivitet på Recept.

Med fysisk aktivitet på recept (FaR) får man 15% rabatt på ordinarie priser för gymmedlemskap och personlig träning. Vid tecknande av medlemskap hos oss har man med FaR möjlighet att boka en gratis gymintroduktion dagtid där vi går igenom tillsammans hur man kan träna i gymmet.

Att vara fysiskt aktiv är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga och behandla sjukdom. Fysisk aktivitet har bevisad effekt vid en mängd olika sjukdomstillstånd, exempelvis högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2, bröst- och tjocktarmscancer, artros, depression, övervikt och fetma. De positiva effekterna får du oavsett ålder eller träningsvana. Det är aldrig för sent att börja med fysisk aktivitet.

För att läsa mer om FaR gå in på www.farledare.se.

 

100% Ren Hårdträning

100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan mer berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Vi arbetar utifrån arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning och är diplomerade 100% gym.

Antidopningspolicy

• Vi arbetar aktivt för att vara en anläggning fri från dopning

• Vår definition av dopningsmedel är densamma som Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1996)

• Vi står för en ren och hälsosam träning utan dopningsmedel, alkohol och narkotika

• Vi samarbetar med Polisen