Fördelar med friskvård

Stillasittande, brist på motion och ohälsosamma vanor är stora hälsorisker som orsakar kostnader för företag. 

Fördelarna med att investera i de anställdas hälsa och få dem att börja motionera är många, som minskad sjukfrånvaro, bättre effektivitet och koncentrationsförmåga och ökad stresstålighet.

Satsningar på personalen gör att de känner sig uppskattade, vilket ökar trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen.

Träning

Träning bidrar till att bygga starka företag med mindre sjukskrivningar och friskare personal. Friskare personal som mår bra är produktivare och effektivare.

Företag kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjligheten till enklare slag av motion och träning på arbetsplatsen liksom på särskilda platser som på gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande. 

Företag kan erbjuda sin personal skatte- och avgiftsfri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde.

Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen, för mer information se Skatteverkets hemsida.